Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak předcházet požárům od elektrických spotřebičů?

26. 3. 2013

 

Jak předcházet požárům od elektrických spotřebičů? (26)

Elektrické přístroje jsou běžnou, ale často podceňovanou příčinou požárů v domácnostech. Hasičský záchranný sbor Vám poradí, jak bezpečně používat elektrické spotřebiče

Elektrický přístroj - příčina požáru

Bez elektrických spotřebičů si dnešní život ani neumíme představit, ale jen málokdo si uvědomuje, jak mohou být tyto přístroje nebezpečné. Neopatrné zacházení s elektrospotřebiči může ohrozit lidský život a zdraví.

Iniciátorem požáru může být tepelný nebo elektrický spotřebič, elektrické, technické nebo technologické zařízení, nebo jeho součást. Běžně v domácnosti jsou to jak velké spotřebiče (lednicepračkytelevizory...), tak i drobné věci jako jsou fénykulmyrychlovarné konvicetoustovačedomácí pekárny na chlébžehličkyvysavačebruskyvrtačkyapod. Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo zapojení elektrických zásuvek.

Nejčastějším důvodem, který může způsobit požár je technická porucha na elektrickém přístroji nebo lidská nedbalost při zacházení s elektrospotřebiči.

Bezpečné používání elektrických přístrojů

 • 26_1.JPGElektrické spotřebiče kupujte pouze u odborných prodejců a vyhněte se zboží pochybného původu bez záručního listu a označení „C E".
 • Když si přinesete domů nový elektrické přístroj, je nezbytné si pečlivě přečíst návod k obsluze, který je přiložen. Při prvním spuštění i následném užívání přístroje vždy postupujte přesně podle tohoto návodu.
 • Spotřebiče používejte pouze k těm účelům, pro které jsou určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu.
 • 26_2.JPGNepřetěžujte el. zásuvky (několik zapojených přístrojů přes rozdvojku může přetížit zásuvku a způsobit zkrat nebo i požár).
 • Spotřebiče nenechávejte při provozu bez dohledu (to platí zvl. pro ty, které je nutné po ukončení provozu vypnout).
 • Elektrické spotřebiče by neměly přijít do styku s vlhkostí a vodou, zejm. v místech napojení do sítě.
 • Při užívání přístroje průběžně kontrolujte jeho stav (např. jestli není prodřený elektrický kabel, nepřepalují se součástky apod.). Pokud by se vám něco nezdálo v pořádku, neprodleně nechte přístroj zkontrolovat odborným servisem.
 • Nebezpečí požáru znamenají i silně zaprášené přístroje, proto povrch i vnitřek přístrojů pravidelně čistěte.
 • Pokud to vyžaduje návod k přístroji (sekačky, el. kotel, ...), provádějte u něj pravidelné servisní prohlídky, kdy vám odborník zaručí správné a bezpečné fungování přístroje na další období.
 • 26_3.JPGPři bouřce a dlouhodobé nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče vytažením přívodní šňůry ze zásuvky. Přístroje s režimem vypínání „stand-by" (svítící dioda) doporučujeme vždy vypínat i tlačítkovým vypínačem na přístroji (hrozí možný zkrat a požár).
 • Mimořádné i běžné opravy a údržbu elektroinstalace a spotřebičů svěřte jen odborné firmě.
 • Zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace před lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí (dětmi, mentálně postiženými apod.), například zaslepením zásuvek či uzamčením vypínačů.

V případě vzniku požáru elektrického spotřebiče jej nikdy nehaste vodou! Správný typ hasicího