Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak vybavit a bezpečně používat automobil?

26. 3. 2013

 

Jak vybavit a bezpečně používat automobil? (22)

automobil_perex.jpgStatistiky hasičů neustále poukazují na velký počet dopravních nehod a také požárů vozidel. Dalším velkým problémem je také znemožnění volného průjezdu vozidel s právem přednostní jízdy k záchraně lidských životů. Hasičský záchranný sbor Vám nabízí několik rad, jak předejít dopravní nehodě, požáru vozidla, co dělat, když k tomu dojde, jak se správně chovat na cestách, a další užitečné informace.

 


 

Co by nemělo ve Vašem vozidle chybět

Kromě povinné výbavy, kterou tvoří lékárničkavýstražný trojúhelníknáhradní kolo,náhradní elektrické pojistkysada náhradních žárovekauto1.JPGpříruční zvedák a klíč na matice kol by ve vozidle neměla chybět reflexní vesta,formulář o záznamu dopravní nehody a také hasicí přístroj(práškový nebo halotronový), příp. hasicí sprej.Hasicí spreje se vyznačují snadnou manipulací, výhodnou cenou a spolehlivostí. Další výhodou je to, že jím můžete hasit v jakékoliv poloze (i dnem vzhůru). Hasicí sprej zůstává funkční i po několikanásobném použití. Jeho nevýhodou však je to, že při nižších teplotách dochází k jeho zamrznutí a také to, že při rozsáhlejším požáru v žádném případě nestačí k úplnému uhašení.

Je tedy na Vašem zvážení, kterým prostředkem Váš automobil vybavíte.

Umístění hasicího přístroje ve vozidle:php3.JPG

Hasicí přístroj umístěte tak, aby neohrozil bezpečnost přepravovaných osob (např. upevněný v zavazadlovém prostoru), hasicí sprej nejlépe v dosahu řidiče (např. přihrádka před spolujezdcem apod.). Dbejte na to, abyste měli k těmto prostředkům snadný přístup!

Hasicí přístroj ve vozidle je důležitý nejen pro záchranu Vašeho hořícího vozu, ale hlavně pro pomoc ostatním účastníkům silničního provozu. Čím více hasicích přístrojů se sejde u požáru, tím účinnější bude zásah.

Jak předejít požáru Vašeho vozidla

 • udržujte Vaše vozidlo v dobrém technickém stavu (pravidelná kontrola, důkladná údržba),
 • větší opravy (zvl. týkající se palivového systému) ponechávejte autorizovaným servisům a opravnám,
 • buďte obezřetní při manipulaci s otevřeným ohněm uvnitř vozidla a při přepravě hořlavých látek, nikdy nemanipulujte s ohněm v blízkosti otevřené nádrže a motorového prostoru vozidla,
 • v zimních měsících, kdy jsou teploty hluboko pod nulou, nepoužívejte k rozmrazování vozidla otevřený oheň,
 • v letních měsících, kdy jsou naopak teploty vysoké, nenechávejte ve vozidle (zejména na palubní desce) zapalovač, spreje a jiné tlakové nádoby  (může dojít ke vznícení nebo výbuchu),
 • mějte Vaše vozidlo vybavené hasicím přístrojem nebo hasicím sprejem (u začínajícího požáru je to jediný způsob, jak zabránit velkým škodám na autě).

Co dělat v případě požáru vozidla

 • hořící vozidlo ihned odstavte na bezpečném místě,
 • zajistěte, aby se všechny osoby dostaly včas do bezpečné vzdálenosti, je-li třeba, pomozte jim,
 • přivolejte hasiče (linka 150) a po jejich příjezdu informujte velitele o dalších rizicích (přeprava nebezpečných látek, pohon na LPG, atd.),
 • před hašením požáru svépomocí zvažte své schopnosti a zkušenosti.

Při hašení požáru dodržujte několik zásad:auto3.JPG

 • k hořícímu vozu přistupujte ze směru po větru,
 • dodržujte bezpečnou vzdálenost, chraňte se před žárem,
 • dbejte na to, aby se k požáru dostalo co nejméně kyslíku (neotvírejte kapotu motoru a více než jedny dveře auta),
 • na samotné hašení buďte připraveni, po aktivaci hasicího přístroje se jeho obsah vyprázdní během několika desítek sekund,
 • požár motoru haste ze spodu od podvozku, nedotýkejte se horké kapoty (nezvedejte ji).

Hasiči jedoucí k zásahu

Vozidla s právem přednostní jízdy (hasiči, policie, záchranná služba a další vozidla, která vyjmenovává silniční zákon) užívají při plnění svých úkolů zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znameníauto4.JPGVůči těmto vozidlům je třeba přizpůsobit Vaši jízdu na silnicích. Pokud spatříte na silnici tato vozidla se zapnutým výstražným světlem, dodržujte několik základních pravidel. Zejména:

 • musíte umožnit vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázenýmibezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit, a to na takovém místě, abyste jim nepřekáželi,
 • při vytvoření kolony na dálnici a silnici pro motorová vozidla jste povinni před zastavením uvolnit jeden průjezdný jízdní pruh, který je široký nejméně 3 m, a to takto:
  • na silnici o dvou jízdních pruzích se vytvoří průjezdný jízdní pruh uprostřed,
  • na silnici o třech jízdních pruzích se vytvoří průjezdný jízdní pruh mezi pravým a středním pruhem;

Pokud jedete v krajních pruzích, můžete vjet na krajnici, příp. střední dělicí pás.

Co nesmíte:

 • vjíždět do takto uvolněného pruhu a používat jej k jízdě (to neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci),
 • zařazovat se do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými.

Co byste měli ještě vědět

Hasiči mají v mnoha případech velký problém dostat se k zásahu (zejm. u požárů bytů na sídlištích). Brání jim v tom špatně zaparkovaná vozidla, která znemožňují jejich volný průjezd. Přitom ale:

 • při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy,
 • při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

Dále:

 • nesmíte parkovat na místech určených jako nástupní plocha pro jednotky požární ochrany,
 • při parkování dbejte na to, abyste neznemožnili použití požárních hydrantů (pozor, existují i požární hydranty podzemní!).

Myslete na to, že se můžete i Vy ocitnout v situaci, kdy budete potřebovat pomoc hasičů!

Jak bezpečně používat motorové vozidlo

Podle statistik je nejčastějším důvodem, kdy hasiči vyjíždějí k zásahu, dopravní nehoda. Proto uvádíme také několik obecných zásad bezpečného používání motorového vozidla:

 • mějte vozidlo vždy v bezvadném technickém stavu,
 • vždy vybavte Vaše vozidlo tak, aby to  odpovídalo danému ročnímu období nebo aktuálnímu počasí, cíli a účelu Vaší cesty (zvl. zimní výbava),
 • pečlivě upevněte a zajistěte převážený náklad,
 • nikdy nesedejte za volant pod vlivem návykových látek, léků, které mohou ovlivnit Vaši pozornost, při únavě a jiných tělesných indispozicích,
 • při jízdě buďte předvídaví (počítejte i s chybami dalších účastníků provozu a nečekanými překážkami na vozovce),
 • chovejte se čitelně  a dávejte včas najevo své úmysly (odbočení, brzdění, apod.),
 • svou jízdu vždy přizpůsobte stavu a povaze vozovky,
 • při dlouhých jízdách pravidelně odpočívejte,
 • při jízdě vždy používejte bezpečnostní pásy a schválené zádržné systémy pro převážené děti a zvířata.