Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLANĚNI HASIČU A LEZCŮ ČAST 3

26. 3. 2013

 

Způsoby slanění

 

Při slaňování držíme lano vždy pracovní rukou pod slaňovacím prostředkem ( karabina HMS, osma, Stop Petzl…..) v dostatečné vzdálenosti, aby nedošlo vtažení ruky, nebo částí oblečení do slaňovacího prostředku. Před slaněním se přesvědčíme, že máme slaňovací prostředek bezpečně spojen se zachycovacím postrojem ( pojistka zámku na karabině je zajištěná). Rychlost slanění nesmí překročit 2 - 2,5 m/s jinak hrozí spálení opletu lana. Při slanění, kde nevidíme konec lana musí být lano opatřeno na konci, asi ve výšce 1,5 m jednoduchým očkem pro indikaci konce lana.
 
Dülferův sed:
Jedná se o nouzový sestup po laně, při sebezáchraně se může hasič slanit i po nezavodněné pouze jedné hadici. Lano je vedeno (obtočeno) okolo těla, kdy vzniká tření. Pokud lano vedeme přes pravé stehno pracovní rukou je pravá, pokud levé stehno pracovní rukou je levá. Rychlost slanění se reguluje zapažování pracovní rukou, pokud dáme pracovní ruku vpřed dojde k velkému tření a následnému zastavení na laně. Druhou rukou se přidržujeme na horní straně lana, aby nedošlo k obrácení hlavou dolů.
1
2
3
4
5
Slanění pomocí poloviční lodní smyčky a karabiny HMS:
Do karabiny HMS navážeme poloviční lodní smyčku a připneme k zachycovacímu postroji. Tímto je hasič připraven ke slanění. Dáváme pozor, aby volný konec lana vycházel na druhou stranu než je pojistka zámku jinak hrozí otevření zámku a následný pád! Tento způsob není vhodný pro dlouhé slanění - karabina se velmi zahřívá a hrozí spálení opletu lana. Pro zajištění na laně se používá buď zadrhávací uzel, posuvné svírací uzle a blokanty.
1
2Slanění pomocí slaňovací osmy:
Jedná se o nejrozšířenější slaňovací prostředek. Oko lana vždy provlékáme zezhora velkým okem osmy a převlečením přes krk osmy. Pokud by jsme lano provlékli zespodu mohlo by při překonávání překážky dojít k zaseknutí lana! Pro zajištění osmy zvedneme (napneme) lano i s pracovní rukou nad osmu a stále napnuté lano zasekneme mezi velké oko osmy a napnuté lano. Tím dojde k velkému tření a zastavení pohybu. Tímto můžeme obě ruce použít pro činnost. K opětovnému slanění uchopíme pracovní rukou volný konec lana a zatáhneme směrem dolů - lano musíme stále držet jinak hrozí pád!
1
23
Sebejištění při slanění:
Při použití slaňovacích prostředků bez samoblokující funkce ( karabina HMS, osma, Rack…) je důležité použít další samoblokující prvek ( posuvné svírací uzly, blokant - Shunt…)tam, kde hrozí možné sesunutí kamenů nebo předmětů a tímto hrozící ztráta vědomí, nebo puštění pracovní ruky od lana leknutím.
Posuvné svírací uzly a blokanty se mohou dávat pod nebo nad slaňovací prvek. Pokud dáváme posuvné svírací uzly pod slaňovací prostředek dáváme pozor, aby nebyla pomocná šňůra (reep šňůra) vtažena do slaňovacího prostředku - tohoto docílíme prodloužení slaňovacího prostředku pomocí krátké šité smyčky. Posuvné svírací uzly a blokanty ovládáme volnou rukou, pokud dáme ruku pryč dojde k jeho zablokování. Pokud volnou rukou opětovně posuneme posuvné svírací uzly nebo blokant je zase možný pohyb po laně. Výhodou je bezpečné zastavení v kterémkoliv místě na laně. Pokud slaňujeme na dvojitém laně musí být posuvný svírací uzel nebo blokant na obou pramenech lana.
Blokant - Shunt
1
23
Zajištění při práci ve výšce
4
5
6
7
Posuvný svírací uzel - prusík
8
9
Slanění pomocí dalších slaňovacích prostředků:
Existuje celá řada slaňovacích prostředků, který si zájemce vybírá podle druhu předpokládané vykonané práce ve výškách.
 
- Slaňovací brzda Stop Petzl - je určená pro dlouhá slanění (až 100m) rychlost slanění se ovládá pracovní rukou, brždění prostředku je pomocí ruční páky.
- Slaňovací brzda Rack - je určená pro dlouhá slanění, výhodou je nekroucení lana, rychlost slanění je ovládáno příčkami v prostředku.
- Slaňovací brzda Tuba - je určena zejména pro dlouhá slanění s lany spojenými uzlem - uzel ve slaňovacím prostředku proklouzne, je vhodný i pro spouštění těžkých břemen.
- Slaňovací brzda ID - Rychlost spouštění je regulována silou stisku volného konce lana pracovní rukou. Ovládá se zatažením za rukojeť. Ve chvíli, kdy rukojeť uvolníme, dojde k zabrždění.
- Grigri - je určena pro jištění i pro slanění, rychlost slanění je regulováno pomocí pracovní ruky.
 
Grigri
1
2
3
4